Ezen az oldalon a jelen weboldalra látogató Internet felhasználókra vonatkozó jogi utasítások találhatók.

my_logo_5Minden felhasználó elismeri, hogy az oldalt saját felelősségére használja. A honlap látogatása révén ön elfogadja, az alábbiakban leírtakat, melyeket a My Page Bt. megváltoztathat. Ez vonatkozik mind a regisztrált, mind a nem regisztrált felhasználókra.

Tartalom:

1. SZELLEMI TULAJDON
2. AZ INFORMÁCIÓ TERMÉSZETE
3. KAPCSOLATOK MÁS WEBOLDALAKKAL
4. NÉVRE SZÓLÓ INFORMÁCIÓK ÉS MÁS INFORMÁCIÓK
5. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
6. A WEBOLDAL ELÉRHETŐSÉGE
7. TERMÉKINFORMÁCIÓK
8. BÍRÓI ILLETÉKESSÉG

1. SZELLEMI TULAJDON

E weboldal tulajdonosa és működtetője a My Page Bt.  (a továbbiakban „My Page Bt.”). A www.MyPage.hu (a továbbiakban „vállalat”) weboldalon elhelyezett anyagokat, beleértve a védjegyeket és a domain neveket, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védik és azokat a My Page Bt. birtokolja, vagy használatukra jogosult.

A My Page Bt. előzetes engedélye nélkül tilos a weboldalon található anyagokat vagy azok egyes részét másolni, reprodukálni, megváltoztatni, újrapublikálni, feltölteni, eltorzítani, továbbítani, vagy bármi módon teríteni, kivéve egyetlen példányt, amelyet ön a személyi számítógépére saját maga számára, nem kereskedelmi használatra letölthet, feltéve, hogy tiszteletben tartja a szellemi tulajdonjogokat vagy az ott említett egyéb jogokat.

A My Page Bt. fenntartja a jogot, hogy peres úton szerezzen érvényt a szellemi tulajdonjogok megsértésének.

2. AZ INFORMÁCIÓ TERMÉSZETE

A weboldalra feltett információk, különösen a pénzügyi információk, nem tekinthetők befektetésre ösztönző felhívásnak, nem foghatók fel úgy, mint hirdetés, vagy nyilvános ajánlattétel.

Bizonyos esetekben a weboldal tartalmával kapcsolatos adott területeket érintő szakértői vélemények kivonatai kerülhetnek fel a weboldalra. Ezek a szakértők nem a My Page Bt. alkalmazottai, és a My Page Bt. nem fizet nekik a vélemény használatáért. A My Page Bt. nem felelős az ilyen anyagokban feltüntetett információk pontosságáért vagy teljességéért. A szakértői vélemény csak az adott szakértő személyes véleményét tükrözi, és semmilyen esetben nem tekinthető a My Page Bt. véleményének vagy felelősségének.

A My Page Bt. mindent megtesz annak érdekében, hogy az oldalakon közölt információk naprakészek, valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek. Bár a honlap oldalai hozzáférhetőek más ország felhasználói számára is, a közölt információk azonban kizárólag Magyarország területén érvényesek.

A My Page Bt. nem vállal garanciát az anyagok hitelességéért és nyomatékosan elhárít minden felelősséget és kötelezettséget az oldalon szereplő információkkal kapcsolatban. Felelősség sem a My Page Bt.-t, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli a honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő hibáért, kárért (közvetlen vagy közvetett), adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért.

A weboldalon találhatók továbbá egészségügyi, életmód, orvosi információk és különféle, kizárólag emberi gyógyítással kapcsolatos ismeretek is. Ezek csak tájékoztató jellegűek és nem helyettesíthetik a saját orvosa vagy más orvos vagy egészségügyi szakember által adott tanácsokat. Az itt található információkat nem használhatja arra, hogy betegséget vagy egészségügyi problémát diagnosztizáljon, vagy arra, hogy a weboldalon ismertetett gyógyszereket felírassa. Mindig konzultáljon orvosával vagy más kompetens egészségügyi szakemberrel!

3. KAPCSOLATOK MÁS WEBOLDALAKKAL

A My Page Bt. nem felel olyan mások által üzemeltetett weboldalakért, amelyek a My Page Bt. weboldalán keresztül érhetők el. Nem áll módunkban ellenőrizni ezen idegen weboldalak tartalmát, amelyek a My Page Bt.-től teljesen függetlenek. A weboldal és az idegen weboldal közötti kapcsolat létezése semmiképpen nem jelenti azt, hogy a My Page Bt. bármi módon is elfogadná a weboldal tartalmát vagy azt, amire a tartalmat esetleg felhasználják.

Külső webhelyek tartalmazhatnak a weboldalunkra vezető hyperlinkeket. Ilyen hyperlink nem létesíthető a My Page Bt. kifejezett előzetes engedélye nélkül. Minden esetre a My Page Bt. nem vonható felelősségre azért, ha egy ilyen külső webhely nem érhető el, és a My Page Bt. nem vizsgálja fölül, nem ellenőrzi, nem hagyja jóvá, és nem felel az azon a webhelyen közölt vagy a rajta keresztül elérhető tartalomért, reklámért, termékért vagy egyéb anyagokért.

4. NÉVRE SZÓLÓ INFORMÁCIÓK ÉS MÁS INFORMÁCIÓK

A honlap bizonyos részeinek megtekintéséhez szükségesek azonosításra szolgáló információk, melyek megadásakor a felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat azonosításuk céljából a My Page Bt. felhasználja.

A My Page Bt. birtokába került adatokat más harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja.

A My Page Bt. részére elküldött honlapot látogatóktól származó visszajelzéseket és információkat nem őrizzük meg, nem vállalunk válaszadási kötelezettséget.

5. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A My Page Bt. minden erőfeszítéssel azon van, hogy biztosítsa a weboldalra feltett információk pontosságát és naprakészségét. A cég fenntartja a jogot, hogy bármikor és előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa a weboldal tartalmát. Ennek ellenére, a My Page Bt. nem tudja teljesen garantálni, hogy a weboldalon található információk pontosak, precízek, naprakészek vagy kimerítők.

Ennek eredményeképp, és a My Page Bt. szándékos károkozása vagy tudatos gondatlansága következtében bekövetkező közvetlen kár kivételével a cég nem felel:

A weboldalon található információk pontatlanságáért vagy hiányosságáért;
A weboldalon található információk vagy anyagok megváltoztatását eredményező illetéktelen behatolás következtében keletkezett kárért;
Általánosságban minden olyan közvetett vagy közvetlen kárért, függetlenül annak okától, eredetétől vagy következményeitől, még ha a My Page Bt. előre látta is a kár bekövetkeztét, amely azért történt, mert: (i) ön elérte ill. nem érte el a weboldalt, (ii) használta a weboldalt, aminek következtében az ön számítógépét vagy valamely termékét vírus fertőzte meg, és/vagy (iii) elhitte a weboldal által közvetve vagy közvetlenül közölt információkat.

6. A WEBOLDAL ELÉRHETŐSÉGE

Ön tudomásul veszi, (i) hogy technikailag nem lehetséges, hogy a weboldal hibátlanul működjön és hogy ezért a My Page Bt. nem vonható felelősségre, (ii) hogy a hibák a weboldal ideiglenes elérhetetlenségét eredményezhetik, és (iii) hogy a weboldal működését a My Page Bt. hatáskörén kívülálló körülmények károsan befolyásolhatják, ilyenek lehetnek, pl. a My Page Bt. és az ön illetve más rendszerek és hálózatok közötti átviteli és telekommunikációs linkek. A My Page Bt. és/vagy beszállítói időről időre, ideiglenesen vagy állandó jelleggel, módosíthatják ill. megszakíthatják a weboldal vagy annak egyes részei elérhetőségét, hogy karbantartást végezzenek és/vagy tökéletesítsék vagy megváltoztassák a weboldalt. A My Page Bt. nem felelős a weboldal elérhetőségének módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszakításáért.

7. TERMÉKINFORMÁCIÓK

A weboldalra feltett információk közvetlen ill. közvetett utalásokat tartalmazhatnak olyan My Page Bt. termékekre, programokra és szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek adott országokban vagy régiókban nem elérhetők, vagy amelyeket más védjeggyel forgalmaznak, vagy amelyek használatát országonként eltérően szabályozzák. Az ilyen utalások nem jelentik azt, hogy a My Page Bt.-nek szándékában áll fogalmazni ezeket a termékeket, programokat és szolgáltatásokat az ön országában. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi My Page Bt. leányvállalattal vagy az ön My Page Bt. kereskedelmi partnerével, akik tudnak olyan információkkal szolgálni, amelyek az ön régiójában /országában ezekre a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra vonatkozóan elérhetők.

8. BÍRÓI ILLETÉKESSÉG

A weboldalra és tartalmára a magyar törvények vonatkoznak. A weboldallal vagy a tartalmával kapcsolatos peres eljárást magyar bíróság előtt kell lefolytatni.